top of page

Affald sorteringsguide for Bro Strandpark
Eventuelle uregelmæssigheder skal meddeles til Middelfart Kommune, Affald og Genbrug.

Genbrug_fritlagt_edited.png
Rød_kasse_edited.png
Grønne_poser_edited.png

Vores huse i Bro Strandpark er tilsluttet Middelfart Kommunes fælles affaldsordning for sommerhusområder. Det betyder, at der er etableret affaldsstationer i området til kollektiv indsamling. Der er opsat kuber til indsamling af madaffald, plast / mad- og drikkekartoner, pap og papir, glas, metal og restaffald.

Der er placeret en affaldsstation ved den første indkørsel overfor nummer 19 og en affaldsstation omtrent midt i området overfor nummer 85/111.

Herudover er der adgang til en affaldsstation ved Strandgårdsvej 30 (placeret udenfor hegnet på Strandgårdsvej udfor nummer 225/227). Der er udgang fra vores område til Strandgårdsvej ved nummer 221 eller 237/239.

Der er nedenfor indsat link til sorteringsguide og andre praktiske forhold.

Miljøkasse (rød kasse)

Desuden er der udleveret en rød kasse til hvert hus til indsamling af farligt affald (batterier, elektronik, kemikalier m.v. - se sorteringsvejledningen). Sommerhusejere skal selv sørge for at indlevere den røde kasse på genbrugspladsen.

Grønne poser

De i sorteringsguiden omtalte grønne poser leveres af Middelfart Kommune. I sommerhusområder omdeles der 1 gang årligt op til påske. Løber man tør for grønne poser i mellemtiden, kan der udleveres ekstra ved henvendelse på Middelfart Kommunes genbrugspladser.

bottom of page