Vi har en fin flagstang i Bro Strandpark, og vi vil gerne bruge den. I højsæsonen tilstræbes det, at flaget er hejst i weekenderne, så alle vore gæster bliver budt pænt velkommen. Hvis der er mulighed for det, vil der også blive flaget på de officielle flagdage.

Det er Flaglauget der forestår flagninger. Flagning sker i det omfang, det er praktisk muligt for laugets medlemmer.

 

Herudover kan der flages efter individuelle ønsker til personlige mærkedage og lignende. Har man ikke selv mulighed for at hejse flaget, kan Flaglauget kontaktes på mail: bestyrelse@brostrandpark.com. I det omfang det er praktisk muligt, vil Flaglauget derpå sørge for flagningen.

Når man som "privatperson" sætter flaget op, skal det registreres i Flaglaugets kalender.

Generelle regler for flagning

Ifølge gældende regler for opsætning af Dannebrog må det tidligst ske kl. 8:00. Hvis solopgang er senere end kl. 8:00, må flaget først sættes op ved solopgang.

Bemærk at den, der sætter flaget op, har ansvaret for, at det tages ned igen, medmindre en anden er registreret i kalenderen til at foretage nedtagningen.

Flaglaug for Bro Strandpark

 

Til at forestå den generelle flagning er der et flaglaug bestående af frivillige ejere.

 

Der er altid plads til flere frivillige, så hvis du ønsker at deltage i denne gruppe, bedes du kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelse@brostrandpark.com.

 

Herefter vil du modtage instrukser om procedurerne for opsætning og nedtagning af flaget.

 

De frivillige registrerer sig på flaglaugets kalender i forhold til den enkeltes mulighed for at deltage.

 

Solopgang og solnedgang

Tidspunktet for solopgang og solnedgang kan nogen gange have indflydelse på, hvornår flaget må sættes op og skal tages ned.

Her er link til oplysninger om tidspunkt for solopgang og solnedgang:

flag_paa_stang_edited.jpg
Solnedgang.jpg

Der er ingen faste regler for, hvornår flaget kan tages ned igen, når blot det sker senest ved solnedgang.

Hvis det er første gang du skal hejse flaget, kan du få oplysning om adgang til flaget og evt. assistance til opsætning/nedtagning ved at henvende dig til bestyrelsen på mail: bestyrelse@brostrandpark.com

kalender.jpg

 

Flagning i Bro Strandpark