top of page

Skadedyr i Bro strand.

Vi har alle huse ud til mark, sø og strand.

Naturen er skøn, men der følger desværre også skadedyr med.

Den enkelte husejer kan selv gøre meget for at undgå skadedyr. Her er link til Middelfart Kommunes (åbner i nyt vindue) rådgivning vedrørende forebyggelse af skadedyr.

Har du fået rotter?


Skal dette straks anmeldes. Benyt Kommunens selvbetjeningsløsning (åbner i nyt vindue)

eller kontakt Kommunen, hvis du har brug for hjælp til din anmeldelse, på telefon nr. 88 88 55 00. 

Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Kommunen er forpligtiget til at bekæmpe skadedyr, nærmere betegnet

den brune rotte og husrotten. 

Eventuelle udgifter til reparationer, efter skader forårsaget af rotter på privat ejendom, påhviler grundejer.


Rotte observeret indendørs (dvs. i beboelsen):
Rottebekæmperen vil så vidt muligt komme på anmeldelsesdagen, dog senest den efterfølgende dag. 

I weekender og på helligdage kan du, hvis du har rotter i din beboelse eller ved andre særlige tilfælde kontakte kommunens vagttelefon på telefon nr. 28 96 23 80. 
Bemærk at det ikke er alle typer af anmeldelser, der er omfattet af vagtordningen. Læs mere om Vagtordningen.

Rotte observeret udendørs, eller i garage og skure mv.:
Rottebekæmperen vil komme så hurtigt som muligt, og normalt senest 4 hverdage efter anmeldelsen.

I vinterperioderne, hvor der er mange anmeldelser, kan det dog forekomme at der går længere tid før besøget.

Rottespor

Det er ikke altid let at afgøre, om der er rotter i en bygning eller ej, og ofte kan det være svært at afgøre, om det drejer sig om rotter eller evt. mus, der ikke omfattes af den kommunale bekæmpelsesordning. 


I langt de fleste tilfælde må man afsløre tilstedeværelsen af rotter alene på de tegn og spor, dyrene efterlader så som:

  • Rotteekskrementer 

  • Løbespor

  • Spor efter poter og hale 

  • Gnavespor 

  • Rottehuller 

  • Rottereder 

  • Rottelugt 

  • Støj 

bottom of page