top of page
Rødt_hus.png

Forsikringer

v-r-gruppen-logo.png

Som ejer af hus i Bro Strand har du indboforsikring og bygningsforsikring

gennem dit medlemskab af ejerforeningen.


Vær dog opmærksom på forsikringsbetingelserne, særligt hvis du har indbo der

er særligt værdifuldt.

Forsikringerne er tegnet gennem V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S.

Policenumre:

- Bygning 46167082

- Løsøre 46167325

Kontakter:

Mia Rosendal

Mæglerassistent

Tlf. 7022 3520 / 8844 3526
Mail: mia@v-r.dk

 

Hovedkontoret:

Tlf. 7022 2320

Mail: post@v-r.dk

www.v-r.dk

Se policer og forsikringsbetingelser på nedenstående links.

NB.!

Ejerforeningen har tegnet en fælles indboforsikring. Den er udformet ud fra et typisk

sommerhus til udlejning med en begrænset værdi af indbo.

Forsikringen er ikke tilstrækkelig, såfremt boligen anvendes helårsbolig. Der bør i sådanne tilfælde tegnes selvstændig indboforsikring i eget navn.

Rev. Maj 2024 (nye policer uploadet)

bottom of page